Politică Rezervare și Anulare

1.Rezervări

1.1. Rezervările care nu au fost plătite în avans sau pentru care nu s-a îndeplinit obligația plății în avans a unei nopți de cazare în prealabil, sunt considerate de către hotel Dorna rezervări negarantate.
1.2.Rezervările negarantate sunt reținute de hotel Dorna timp de 24 ore. Hotel Dorna își rezervă dreptul de a anula rezervarea cu o notificare prealabilă dupa expirarea termenului sus menționat în cazul neîndeplinirii obligației de la punctul 1.1.
1.3. Prin exceptie de la punctul 1.2, în cazul rezervarilor a căror zi de check in este in week-end sau în orice altă perioadă aglomerată din sezon, hotel Dorna își rezervă dreptul , cu notificarea prealabilă a clientului, de a accepta doar rezervări garantate, caz în care se aplică condițiile de anulare de la punctul 2.

2.Anulări

2.1.Pentru rezervările garantate sau plătite în avans termenul de anulare al unei rezervări, fără a se percepe penalități, este cu 30 de zile înainte de ziua de check-in. Prezenta penalitate se aplică și in cazul rezervărilor efectuate cu mai putin de 30 de zile înainte de ziua de check-in.
2.2. În cazul cererilor de anulare transmise în termenul sus menționat la adresa de e-mail rezervari@hoteldorna.ro, avansul achitat se restituie în termen de 15 zile.
2.3.Anularea în alte condiții precum și neprezentarea clientului, atrage în sarcina clientului obligația plății unei nopți de cazare pentru fiecare spatiu de cazare rezervat, sumă care se reține din avansul plătit. Dacă rezervarea este făcută pentru mai mult de o zi hotelieră, neprezentarea clientului duce la anularea rezervării pentru celelalte zile hoteliere și dă dreptul hotel Dorna de a oferi spațiul de cazare rezervat altor clienți.