Restaurant Dorna Delivery

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

 

PROTECȚIA DATELOR
I. Operator de date
S.C MERIDIAN TURISM S.A
sediul social: Vatra Dornei jud Suceava ,str Tudor Vladimirescu 5a
număr de înregistrare în registrul comerțului: J33/83/2002
cod de identificare fiscală: RO14458882
număr de telefon: 0230/375268

Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal: Chirilus Irina
e-mail: office@hoteldorna.ro (Vă rugăm să ne scrieți pe această adresă e-mail numai în cazurile care sunt legate de gestionarea datelor!)

Societatea noastră respectă drepturile cu caracter personal ale Clienților săi, prin urmare, a întocmit următoarea Politică de confidentialitate (în continuare: Politica ), care este disponibilă în format electronic pe pagina web oficială ale Societății, respectiv pe suport de hârtie la recepția hotelului .

Politica noastră de confidențialitate este intocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Datele personale sunt gestionate de către Societate numai în scopuri prestabilite, pentru perioada de timp necesară, și în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor. Societatea gestionează numai acele date cu caracter personal, care sunt indispensabile pentru realizarea scopului de gestionare a datelor și sunt adecvate pentru atingerea obiectivului.

Orice consimțământ acordat de către un minor sub vârsta de șaisprezece ani este valabil numai cu acordul – sau consimțământul ulterior – al reprezentantului legal al acestuia.

În decursul gestionării datelor, datele cu caracter personal colectate de Societate pot fi accesate numai de acei angajați sau parteneri contractuali ai Societății care au sarcini specifice legate de gestionarea datelor.

II. Ce sunt datele cu caracter personal?

Prin „date cu caracter personal” (pe care le vom denumi in continuare, mai simplu, „Date personale”) se denumesc informatiile unice individuale privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”), referitoare la nume, adresa, cod numeric personal, IP-ul echipamentului folosit sau numar de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente.

III. Ce Date personale colectam si de ce le colectam?

Colectam Datele dumneavoastra personale care sunt relevante, adecvate, au legatura cu, si sunt limitate la, scopurile fiecarei prelucrari, iar aceste scopuri sunt determinate, explicite si legitime. Colectarea de Date personale apartinand minorilor nu se va face decat cu consimtamantul expres al parintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.

III. Care este scopul colectarii datelor si cum folosim informatiile dumneavoastra personale

III.1. Utilizarea de servicii hoteliere

În cadrul acestor servicii, gestionarea oricăror date cu caracter personal se bazează pe consimțământul voluntar al persoanei vizate, și are ca scop asigurarea furnizării serviciilor și menținerea contactului. Cu excepțiile menționate în anumite subparagrafe, datele personale menționate în acest paragraf sunt păstrate de Societate pentru o durată prevăzută în normele fiscale și contabile, apoi la expirarea termenului sunt șterse.

III.1.1. Rezervare de cameră

Cu ocazia rezervării de cameră pe cale online, personală (pe fond de hârtie) sau prin telefon, Societate solicită/poate solicita de la Clienți furnizarea următoarelor date:

 • titlul (opțional);
  • prenumele;
  • numele de familie;
  • adresa (strada și numărul, localitatea, codul poștal, țara);
  • adresa e-mail;
  • numărul de telefon mobil
  • tipul cardului bancar/cardului de credit;
  • numărul cardului bancar/cardului de credit;
  • numele titularului cardului bancar/cardului de credit;
  • data expirării cardului bancar/cardului de credit;
  • codul CVC/CVV al cardului bancar/cardului de credit (aceste coduri de verificare sunt cunoscute la MasterCard sub denumirea Card Validation Code (CVC2), iar la Visa International se folosește Card Verification Value (CVV2)).

Informații suplimentare referitoare la gestionarea datelor legate de rezervări de camere, pot fi cerute prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail
rezervari@hoteldorna.ro;

III.1.2. Formular de înregistrare

La utilizarea anumitor servicii hoteliere, Clientul va completa un Formular de înregistrare, în care își dă consimțământul, ca acele date ale sale, care trebuie furnizate în mod obligatoriu în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în legislația aferentă (în special, reglementările referitoare la regimul străinilor și taxa hotelieră), a documentării îndeplinirii acestor obligații, și în continuare în scopul identificării Clientului, Societatea să le gestioneze pentru o perioadă de timp pe parcursul căreia autoritatea competentă poate să verifice îndeplinirea obligațiilor determinate în normele juridice date:

·  numele și prenumele,
• domiciliul
• cetățenia
• locul și data nașterii.

În cazul cetățenilor provenind din țări terțe, operarea următoarelor date este prevăzută de normele legale:

 • pe lângă date personale de identificare, trebuie furnizate și
  • datele de identificare ale pașaportului sau documentului de călătorie,
  • adresa locului de cazare,
  • data sosirii la locul de cazare, respectiv data părăsirii acestuia,
  • seria vizei sau a permisului de ședere,
  • data, locul intrării în țară,
  Persoana care deține cetățenia unei țări terțe: Orice persoană, exclusiv cetățenii maghiari, care nu este cetățean al unui stat membru în Spațiul Economic European (SEE), inclusiv apatrizii.
  Statele membre ale SEE:
  • statele membre ale Uniunii Europene,
  • Islanda, Liechtenstein și Norvegia, ca state membre participante,
  • precum și Elveția, ca stat cu statut juridic echivalent.

Furnizarea de către Client a datelor obligatorii este condiția folosirii serviciilor hoteliere.

Prin semnarea formularului de înregistrare Clientul consimte la gestionarea, respectiv arhivarea, de către Societate, în termenul indicat mai sus, a datelor sale cu caracter personal furnizate, ca dovadă a semnării și îndeplinirii, executării contractului, precum și în scopul executării unor eventuale creanțe.

Detalii suplimentare despre gestionarea datelor personale furnizate pe formularul de înregistrare pot fi obținute prin solicitare scrisă la adresa de email: office@hoteldorna.ro;

III.1.3. Datele cardurilor bancare

Societate va folosi datele cardurilor bancare, cardurilor de credit, conturilor bancare înregistrate cu ocazia rezervărilor de cameră numai în măsura și pentru perioada de timp necesare pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor sale. Datele sunt gestionate de partenerii bancari contractuali ai Societății. Detalii suplimentare despre aceste gestionări de date pot fi obținute prin vizitarea paginilor web ale băncii noastre partenere:www.bancatransilvania.ro
Informații suplimentare despre datele cardurilor bancare gestionate de anumite subsisteme ale Societății pot fi obținute prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail: 
office@hoteldorna.ro;

III.2. Utilizarea de servicii de comandă și livrare mâncare

Pentru îndeplinirea și executarea contractului de vânzare sau prestări servicii (livrare) pe care îl încheiați cu noi prin plasarea unei comenzi online pe site-ul nostru, este necesară prelucrarea unor anumite date cu caracter personal. Aceste date ne sunt necesare pentru onorarea comenzilor dumneavoastră, pentru a vă putea contacta în legătură cu comanda plasată precum și în scopul facturării acesteia.În acest sens, prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, numărul de telefon, adresa de e-mail precum și adresa indicată de dumneavoastră pentru livrarea produselor.

Utilizatorii site-ului au la dispoziție de asemenea opțiunea creării de conturi. În cazul în care decideți să vă înregistrați ca utilizator pe site-ul nostru, trebuie să vă prelucrăm datele menționate mai sus pentru a vă identifica ca utilizator al acestuia și pentru a vă oferi acces la diferitele sale funcționalități, produse și servicii disponibile pentru dumneavoastră ca utilizator înregistrat.

Detaliile cardului pe care îl folosiți pentru plata online a produselor achiziționate de la noi nu ne sunt accesibile și nici nu sunt stocate de către Societate, ci doar de către entitatea de autorizare a tranzacției sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul va fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosește pentru plata online.

 

III.3. Chestionar Client, sistem de evaluare

Clienții își pot exprima părerea despre serviciile hotelului DORNA în cadrul procesului de asigurare a calității introdus de Societate, pe cale on-line, prin e-mail sau pe un chestionar de hârtie, respectiv cu ajutorul sistemului de evaluare. La completarea chestionarului, Clientul poate introduce următoarele date personale:

 • numele;
  • data vizitei;
  • numărul camerei;
  • detalii de contact (adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon);

Furnizarea acestor date nu este obligatorie, ele servesc doar la investigarea exactă a eventualelor reclamații, respectiv la asigurarea trimiterii unui răspuns clientului de către Societate.

Opiniile colectate în acest mod, precum și datele suplimentare eventual oferite în legătură cu acestea, date care nu pot fi asociate cu numele Clientului, Societatea le poate folosi și în scopuri statistice.

Datele personale furnizate cu ocazia completării Chestionarului de Client vor fi șterse de către Societate la 5 (cinci) zile lucrătoare după soluționarea reclamației. Societatea va șterge adresa de e-mail și numele de utilizator furnizate cu ocazia folosirii sistemului de evaluare la solicitarea scrisă a Clientului trimisă la adresa de e-mail office@hoteldorna.ro;

III.4. Sistemul camerelor video

Pentru siguranța personală a Clienților și a bunurilor acestora, pe teritoriile hotelurilor exploatate de către Societate sunt instalate camere de luat vederi. Supravegherea video este semnalată de indicatoare cu pictogramă și text de avertizare.

Scopul supravegherii video este protecția bunurilor. Este necesară paza mijloacelor de valoare mare, respectiv a bunurilor personale ale Clienților, întrucât detectarea infracțiunilor, prinderea infractorilor în flagrant delict, prevenirea actelor ilegale nu pot fi asigurate pe alte căi, respectiv dovedirea lor nu se poate realiza cu alte metode.

Informații suplimentare despre gestionarea datelor legate de sistemul de supraveghere video pot fi cerute direct de la hotel.

III.5. Pagina de Facebook

Societatea respectiv hotelurile/restaurantele Societății sunt prezente fiecare separat pe portalul comunității Facebook.

Scopul gestionării de date este partajarea conținuturilor aflate pe pagina web a HOTEL DORNA. Pe pagina Facebook a Societății Clienții au posibilitatea să facă rezervări de camere, să participe la jocurile-concurs și să se informeze despre cele mai recente promoții.

Prin click pe linkul ”îmi place”/”like” aflat pe pagina Facebook a Societății persoana vizată consimte la publicarea știrilor și ofertelor Societății pe pagina sa proprie Facebook.

Dacă Clientul dorește să facă rezervarea unei camere, sistemul îl va redirecționa automat către pagina web a Societății. Gestionarea datelor se face în conformitate cu prevederile punctului III.1.

Societatea publică pe pagina sa Facebook și imagini/filme despre o varietate de evenimente etc Dacă nu este vorba de înregistrarea unei mase de oameni, Societatea solicită întotdeauna consimțământul scris al persoanei vizate înainte de publicarea imaginilor.

Dacă doriți informații suplimentare despre felul în care Facebook gestionează datele personale, vă rugăm să vizitați secțiunile „Confidențialitate” și „Condiții și politici” pe pagina www.facebook.com.

III.6. Date despre vizite pe pagina web a Societății

III.5.1. Referințe și linkuri
Pagina web a Societății poate conține și asemenea linkuri care nu sunt ținute în funcțiune de către Societate, și care au doar un scop informativ pentru vizitatori. Societatea nu are nicio influență asupra conținutului sau securității paginilor web menținute de firmele partenere, deci nu își poate asuma nicio răspundere pentru vizitarea acestor pagini web. Înainte de a oferi datele Dumneavoastră sub orice formă pe o pagină web vizitată, vă rugăm să consultați politicile sau informațiile privind confidențialitatea publicate pe pagina web respectivă.

III.5.2. Analize, cookie-uri
Societatea utilizează instrumente analitice pentru a monitoriza paginile sale web. În cadrul acestui proces este creat un set de date, și este monitorizat modul în care vizitatorii interacționează cu paginile web. La vizitarea paginii sistemul creează un cookie în scopul captării informațiilor legate de vizită (pagini vizitate, timpul petrecut pe aceste pagini, datele de navigare, ieșiri, etc.), însă aceste informații nu pot fi asociate cu identitatea vizitatorului. Acest instrument ne ajută la îmbunătățirea aspectului ergonomic al portalului nostru, formarea unei pagini web prietenoase cu utilizatorul și îmbunătățirea experienței online a vizitatorilor. Societatea nu utilizează sistemele analitice pentru a colecta informații personale. Majoritatea browserelor web acceptă automat cookie-urile, dar vizitatorii au posibilitatea de a le șterge, sau a le respinge în mod automat. Deoarece fiecare browser este diferit, vizitatorii pot seta preferințele cu privire la cookie-uri în mod individual, folosind bara de instrumente a browserului. Este posibil ca anumite funcțiuni să fie inaccesibile pe pagina noastră web, dacă alegeți să nu acceptați cookie-uri.

III.6. Contact

Societatea poate fi contactată de oricine prin e-mail. Mesajele astfel primite sunt gestionate de Societate până la rezolvarea cererii/întrebării respective, iar după rezolvarea cererii/întrebării aceste e-mailuri sunt arhivate și stocate pentru 5 (cinci) ani. 

IV.Perioada de retenție (păstrare) a Datelor personale

Datele personale vor fi pastrate dacă este necesar și doar pe perioada cât stocarea este necesară, în conformitate cu legislația privind datele cu caracter personal aplicabilă și politicile noastre.  Astfel, anumite Date personale pot fi supuse unor cerinte de stocare pe perioade reglementate legal sau stabilite prin hotarari judecatoresti.

Ulterior, vom elimina/sterge Datele personale din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat persoana vizata sa nu mai poata fi identificata in baza acestora. 

Datele personale sunt stocate pe serverele proprii sau in format fizic, dupa caz, accesul la acestea fiind permis doar persoanelor autorizate. Adoptam masuri tehnice, de securitate si organizationale adecvate pentru protectia, securitatea si confidentialitatea Datelor personale pe care le prelucram.

V.Siguranța datelor

V.1. Sistemul SSL
Societatea pe paginile sale web în cazul rezervărilor online folosește tehnologia de criptare SSL pentru protecția datelor. Orice informație partajată de persoana vizată cu Societatea este criptată automat și protejată pe timpul transmiterii ei prin rețea. Odată ce informația ajunge pe serverul nostru, este decriptată folosind o cheie privată unică. SSL permite browserului dvs. să se conecteze la o pagină web și să selecteze în mod transparent și de comun acord cu serverul un canal de comunicații securizat. SSL este sistemul de tranzacții securizate cel mai utilizat și cel mai popular. Pentru a utiliza acest sistem persoana vizată trebuie pur și simplu să verifice compatibilitatea browserului său.

V.2. Alte activități legate de siguranță
Societatea oferă posibilitatea de a verifica și stabili care au fost echipamentele folosite pentru transferul de date personale, care au fost sau pot fi serverele țintă, care au fost datele înregistrate în sistem, cine le-a înregistrat și când, și care sunt posibilitățile de restabilire a sistemului după o defecțiune. Erorile care apar în timpul prelucrării automatizate sunt consemnate într-un raport.

Societatea gestionează datele personale în mod confidențial, și nu permite accesul persoanelor neautorizate la acestea. Societatea protejează datele personale în special împotriva accesului neautorizat, alterării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii, distrugerii sau deteriorării accidentale, precum și a inaccesibilității intervenită din cauza schimbării tehnologiei. Societatea ia toate măsurile pentru a asigura siguranța protecției tehnice a datelor personale.

VI.Transmiterea datelor

Societatea își rezervă dreptul de a transmite, în cazurile prevăzute de lege, datele personale gestionate de ea către autoritățile competente, instanțele judecătorești în conformitate cu solicitările lor, chiar și fără acordul expres al persoanei vizate.

VII.Ce drepturi aveti ca persoana vizata?

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alinea¬tul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal.

Conform GDPR, drepturile persoanelor vizate privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date sunt:

(a)           dreptul la informare si acces;

(b)          dreptul la rectificare;

(c)           dreptul la stergerea datelor;

(d)          dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(e)           dreptul la portabilitatea datelor;

(f)           dreptul de opozitie

(g)           dreptul de a nu face obiectul unei prelucrari automate, inclusiv crearea de profiluri;

(h)          dreptul de a depune o plangere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).

 

Daca doriti sa aflati mai multe detalii despre modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal, sa va exercitati oricare din drepturile enumerate mai sus sau sa depuneti o plangere la adresa noastra, puteti să ne trimiteţi o scrisoare la adresa MERIDIAN TURISM S.A. de mai sus sau un email la adresa office@hoteldorna.ro , în atentia: Responsabilul cu protecţia datelor.

VIII. Alte prevederi

Societatea își rezervă dreptul de a revizui aceasta Politică , despre care fapt informează persoanele vizate.

Societatea nu își asumă nicio responsabilitate pentru corectitudinea datelor furnizate de vizitatorii paginilor web sau de către Clienți.

 

 

 

 

Close
Close
Wishlist
Close
Close
Shopping cart
Close
Lost your password?